PRO YOU

Experiment met nieuwe materialen, nieuwe technieken en een nieuwe manier van werken en denken. Gecombineerd met bestaande kennis en leerdoelen. Onze afstudeerders* laten met PRO YOU zien wat voor ontwerper ze in het werkveld willen zijn en maakten zelf een keuze voor de categorie waarbinnen ze dat wilden tonen; Ambacht & verbeeldingHierbij passen de studenten bestaande technieken tot in perfectie toe en is er een relatie tussen ambacht en nieuwe vormgeving., innovatie & verbeeldingBij dit onderwerp experimenteert de student met nieuwe materialen en technieken en is er een relatie tussen bestaande vraagstukken en nieuwe oplossingen., maatschappij & verbeeldingHier zal je zien dat de student een maatschappelijk onderwerp vanuit een breed referentiekader ter discussie stelt en een relatie legt tussen een context rijke inhoud en passende beeldaspecten. of autonomie & verbeeldingBij dit onderwerp toont de student een authentieke presentatie waarin zelfreflectie centraal staat en er een relatie is tussen de persoonlijke ontwikkeling van de student en passende beeldaspecten..
Veel kijkplezier!

* De werken op deze website zijn van studenten die in het huidige semester PRO YOU uitvoerden. Studenten die dit het eerste semester deden, toonden hun werk afgelopen januari ‘live’ op het Cibap.