Examenwerk

Proeve
Door middel van een Proeve (van Bekwaamheid) sluit de student een aantal kerntaken af binnen de gekozen opleiding. Dit finale werkstuk wordt tijdens de laatste stage, op het bedrijf of op school, vervaardigd. Hierbij laat hij zien dat hij beschikt over alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om z’n vak goed te kunnen uitoefenen, als beginnend beroepsbeoefenaar. Het eindresultaat levert een beroepsproduct op.

ProYou
Tijdens ProYou wordt de student gevraagd om vanuit zijn vakgebied te experimenten met materialen en/ of technieken. De student wordt uitgedaagd buiten de kaders te denken en iets te maken wat nog hij nog niet eerder is aangegaan. Het is een eigen project. Hoofddoel is het experiment en creatieve proces. Het eindresultaat kan zijn: autonoom, commercieel, vakmatig, maatschappelijk betrokken, oid.

Meesterstuk
In het laatste jaar van niveau 3 opleidingen wordt het Meesterstuk gemaakt.. (lorem ipsum totaal 75 woorden; tekstje van omvang zoals de andere twee)